Archive for the ‘Manifest’ Category

DONES I FEMINISME

DISSIDENTS

L’EDUCACIÓ EN PERSPECTIVA FEMINISTA

Dret a l’educació permanent i gratuïtat de l’ensenyament públic i de qualitat dels 0 als 18 anys.

Ensenyament públic amb recursos i mitjans que potenciïn la seva qualitat. Contra la utilització de doblers públics per a l’ensenyament privat i /o concertat.

Campanyes d’alfabetització als sectors més desafavorits com són les dones dels col·lectius immigrants i d’altres.

Reclamam la laïcitat de l’escola.  Lluitar contra la interferència de totes les religions, que reprimeixen i condicionen les dones. Denunciar els privilegis de l’església en matèria educativa.

Quant a la coeducació i currículum ocult demanem el reconeixement i valoració de les aptituds, les capacitats i les conductes al marge de la seva vinculació a un sexe-gènere concret.

Superar la separació i jerarquització dels rols masculí i femení per assolir la igualtat.

Visibilitzar la presència femenina al llarg de la història i les aportacions de les dones en el món científic, tècnic, literari i artístic, com un pas important per normalitzar el currículum escolar.

Per l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric i per una educació sexual acompanyada de formació afectiva sentimental i lliure de l’estereotip heterosexual i reproductiu.

Revisió dels llibres de text i altres materials escolars i campanya de rebuig i retirada de tot el material sexista i androcèntric.

TREBALLS I CURES

Contra els estereotips i rols; valoració del treball domèstic, per tal que deixin de ser feines en femení i siguin compartides per homes i dones.

Estem a favor de la desmitificació dels treballs de cures que realitzem les dones pel manteniment del sistema capitalista.

Denunciem el discurs que des de determinats àmbits diuen que per conciliar la vida laboral i familiar s’ha de flexibilitzar el mercat laboral perquè això novament margina les dones a les feines dins l’àmbit “considerat” privat.

Lluitem per modificar la relació laboral-domèstica perquè les dones puguem tenir una participació real també en lo social.

Demanem a les institucions públiques que dotin de recursos i mesures adequades i suficients per atendre les necessitats de les persones en situació de dependència, tals com Llars de dia, residències, atenció a domicili, unitats de descans per a familiars cuidadors durant les vacances.

CIUTAT, ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Aplicar la perspectiva de gènere a les necessitats de la vida quotidiana, donant importància a millorar el transport urbà i entre els pobles per fer mes sostenible la vida quotidiana dels seus habitants.

Espais per desenvolupar activitats sense ingerències de les administracions.

Eradicació de la desigualtat en la participació i accés de las dones en la definició de polítiques econòmiques i en els  processos de producció.

VIOLÈNCIA MASCLISTA

Denunciar la violència masclista, present en les nostres vides quotidianes en forma de maltractaments, assassinats, violacions i assetjament sexual, com la manifestació més extrema de la relació desigual de poder entre dones i homes.

Denunciar la manca de mitjans materials i humans, així com la mancança de voluntat per desenvolupar la Llei i la sensibilització i formació entre els professionals que han d’intervenir, i la insuficiència d’ajudes econòmiques, de formació i psicològiques a les víctimes.

Aconseguir que la igualtat, la llibertat i la resolució no violenta dels conflictes siguin valors essencials (no tan sols formals sinó reals) és una tasca de la societat en el seu conjunt que requereix la implicació de totes i tots.

Volem assolir una societat sense explotació ni opressió de cap tipus, una societat que no estigui basada en la lògica del benefici, de la competitivitat i de la violència que les sustenta, sinó que s’organitzi entorn valors de solidaritat, respecte, igualtat i  bé comú.

Denunciem l’ús sensacionalista que alguns mitjans de comunicació fan d’aquesta lacra.

 

ECONOMIA

Impulsar l’obligació legal d’acompanyar els Pressupostos d’informes d’Avaluació d’Impacte de Gènere, i la constitució d’una comissió depenent de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública per la seva realització i aprovació.

Enfortir la capacitat dels ajuntaments per incorporar la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l’avaluació de la despesa i de l’ingrés públic.

Govern i Consell han d’inspeccionar i garantir que es faci realitat que a igual treball igual salari, prohibint i sancionant les empreses que no ho respectin. Així mateix pel que fa a l’economia submergida on la presència femenina és enorme.

DRET AL PROPI COS

Reivindiquem que ningú decideixi per nosaltres, ni jutges, ni capellans, ni polítics, ni metges. La sanitat pública ha de garantir la rapidesa i eficàcia per dur a terme nostre dret a decidir.

Avortament lliure i gratuït, a càrrec de la seguretat social.

Rebutgem l’objecció de consciència i la hipocresia utilitzada com una eina política d’alguns sectors sanitaris per afavorir posicions conservadores i masclistes.

DONA I RELIGIÓ

El patriarcat i la religió estan fortament units, i és utilitzat com a modelador ètic i social, afavorint el poder dels homes sobre les dones.

Rebutgem el tractament del paper que manté la dona dins la religió

Demanem la secularització dels estats: la divisió de lo mundà de lo espiritual, la separació de la política i de les creences.

Condemnem les polítiques basades en el patriarcat existent en les religions que s’utilitzen com a excusa per a menysprear i tancar a les dones dins del món dels homes.

Les dones i el feminisme han de treballar per abolir les idees de poder que donen lloc al sotmetiment d’uns éssers per altres.

Anuncis

Vota Dissidents

El proper dimecres 4 de Maig tendrà lloc una roda de premsa de per presentar aquesta candidatura als mitjans de comunicació i a la societat mallorquina. La cita és a les 11 del matí a la plaça de la Porta del Camp, davant l’oficina del SOIB.

L’endemà dia 5, dijous tendrà lloc l’acte públic de presentació de la candidatura a Can Alcover (carrer de Sant Alonso, 24) a les 19 hores. No t’ho perdis, el capital ha de saber que també té

Fa uns dies Dissidents varem rebre el pla per part de la Junta Electoral de la cobertura informativa de Televisió Espanyola i Radio Nacional d’Espanya. La nostra sorpresa va a ser majúscula quan ens donarem compte que seria impossible tenir ni un segon d’espai d’informació a la televisió pública perquè ni tenim representació parlamentària ni varem treure més del 1% dels vots les passades eleccions municipals, bàsicament perquè no mos presentarem. Davant el que considerem un atropellament flagrant contra la llibertat d’expressió, la professionalitat dels i les periodistes del ens públic, i el que és més important, contra el principi d’igualtat davant la llei que ells mateixos invoquen a l’hora de fer el repartiment de minuts, Dissidents ha interposat una reclamació davant la Junta Electoral de les Illes Balears, per considerar que els nostres drets com a ciutadans i ciutadanes queden conculcats.

A continuació deixam l’escrit presentat:

Per Plataforma Futur o Petroli

Considerant que l’abocament al golf de Mèxic de la plataforma Deepwater Horizon ha demostrat la perillositat de l’extracció de petroli en aigües profundes; Els impactes del canvi climàtic són cada vegada més evidents, i es fan sentir en l’augment de les temperatures mitjanes, el desplaçament de la viticultura i una major impredictibilitat del temps atmosfèric a Tarragona, tot amenaçant en particular el Delta de l’Ebre; El context en què l’empresa Repsol ha sol·licitat explotar nous pous petroliers en aigües profundes enfront de la Costa Daurada, que es detalla en l’Annex, accentua el risc d’un dany catastròfic per a la salut pública, els ecosistemes i l’economia de Tarragona, Les entitats i persones signatàries rebutgem que s’autoritzin els nous projectes d’extracció petrolífera de Repsol en aigües profundes enfront de la Costa Daurada, perquè: Repsol ha fet gala reiterada d’una gran irresponsabilitat ambiental a la zona; suposarien enormes riscos d’abocaments, incendis i contaminació, ja que no existeix cap forma segura d’extreure el petroli en aigües profundes; augmentaria la pressió i els riscs que ja suporten altres sectors econòmics com la pesca o el turisme en la Costa Daurada; suposaria incrementar els riscs als quals s’exposa el Parc Natural del Delta de l’Ebre; no aconseguiria alleujar el pes econòmic de les importacions de cru, i desviaria el rumb per a l’abandó del petroli; la seva marginal aportació a la independència energètica espanyola seria molt inferior a la derivada del suport a les energies renovables, l’eficiència dels vehicles o formes de mobilitat sostenible; contribuirien a alimentar la major causa de canvi climàtic d’Espanya: el transport. I per això, Ens comprometem a donar-nos suport mútuament en els nostres esforços en contra de l’aprovació dels nous pous de petroli de Repsol. Demanem als governs locals i autonòmics i al govern espanyol que engeguin totes els mecanismes necessaris per a l’abandó dels projectes de nous pous de petroli i al contrari, desenvolupin estratègies, plans i programes per proporcionar reglaments, normes, incentius i mecanismes financers que afavoreixin la transició a un nou model energètic sostenible. Fem una crida a tots els agents econòmics, socials i ambientals per actuar conjuntament amb aquests objectius. ANNEX AL MANIFEST EN CONTRA DELS NOUS POUS DE PETROLI DE REPSOL ENFRONT DE TARRAGONA Pous de petroli en aigües profundes i la irresponsabilitat ambiental de Repsol: un còctel molt perillós Repsol ha sol·licitat al Govern espanyol l’autorització d’explotació dels pous en aigües profundes Montanazo 5-D i Lubina prop del Parc Natural del Delta de l’Ebre, enfront de la costa de Tarragona, que serien explotats des de la seva plataforma Casablanca. Aquest tipus de perforacions i explotacions comporten un risc encara major que els pous tradicionals ja que en aigües profundes les condicions de pressió, visibilitat i accessibilitat són més complicades. Mostra d’això són les conseqüències de l’explosió de la plataforma Deepwater Horizon de BP en el golf de Mèxic. A la mateixa conclusió ha arribat també l’informe del Parlament del Regne Unit que subratlla la impossibilitat d’esmenar amb tecnologia els riscos econòmics, ecològics i socials d’un possible abocament d’un pou en aigües profundes. A més, Repsol ha demostrat ja fefaentment la seva irresponsabilitat mitjà ambiental en diverses ocasions. Hi ha hagut almenys 16 successos de contaminació relacionats amb els hidrocarburs a Tarragona en els últims anys, i la majoria deguts a les instal·lacions de Repsol. Al maig i al juny de 2009, les activitats d’exploració de Repsol en els pous Montanazo-5D i Lubina van produir abocats que l’empresa no va comunicar a les autoritats. Per això, el Jutjat nº3 de Tarragona ha obert un procediment penal contra l’empresa. Tarragona: una zona ja greument carregada per contaminació industrial A Tarragona destaca molt negativament la contaminació que ha provocat el desenvolupament de la indústria química i petroquímica durant aquests deu anys. Al litoral de Tarragona, a la platja de la Pineda, aboquen directament a través d’emissari submarí nombroses empreses localitzades en els termes municipals de Tarragona i Vila-seca. En 2006, s’anunciava la construcció d’un gran emissari submarí que substituiria a vuit dels quals existien i que agruparia els abocaments de tota aquesta indústria. Aquest projecte que facilitarà a la indústria fugir de la seva responsabilitat de controlar els abocaments és una realitat en 2010. Al polígon químic de Tarragona hi ha dues refineries, sent la més important la de Repsol. A aquests abocaments s’han sumat els originats en la plataforma Casablanca (Repsol) i els seus pous en ambdues fases: explotació i exploració. Parc Natural del Delta de l’Ebre Els nous pous de Repsol representen una altra amenaça més per al delta de l’Ebre. El riu Ebre presenta en la seva desembocadura alts nivells de contaminants per acumulació. També “acull” un dels casos més greus de contaminació química d’Espanya, el causat per l’empresa Ercros en l’Embassament de Flix (Tarragona). Tant és així que, en 2008, es va prohibir el consum d’algunes espècies provinents de la zona situada entre la planta i el delta a causa de les altes concentracions de mercuri detectades. En les anàlisis realitzades per l’Institut Español d’Oceanografia, publicades en 2006, sobre els continguts de substàncies contaminants en musclos es van detectar a Tarragona nivells alts d’algunes substàncies organoclorades com PCB, que duplicaven el valor sobre el qual es considera que existeixen efectes adversos rellevants sobre els organismes marins. També es van detectar concentracions elevades d’hexaclorhexà (HCH), hexaclorbenzè (HCB) i les concentracions d’hidrocarburs aromàtics més elevades de la costa mediterrània. Els pous de Repsol no solucionen la dependència energètica Espanya és un país amb una dependència energètica molt pronunciada, molt més que la mitjana de la UE. El 99,8% del petroli que consumeix és importat1 . Els últims esdeveniments geopolítics han tornat a subratllar els problemes derivats d’una dependència exagerada del cru i de les importacions. Els nous pous que es plantegen, no obstant això, no són la solució per reduir la dependència energètica espanyola ja que el cru que s’extrauria dels nous pous petrolífers projectats (’Montanazo-5D’ i Lubina-1’), juntament amb els ja instal·lats a Espanya, només cobriria el 0,6% de la demanda espanyola de petroli. Davant la seva perillositat i lloc que són substituïbles amb mesures d’eficiència energètica, una reducció en la demanda de petroli és la millor solució perquè Espanya redueixin la seva dependència de les importacions de cru, petroli semirrefinado o productes petrolífers