Archive for the ‘Feminisme’ Category

DONES I FEMINISME

DISSIDENTS

L’EDUCACIÓ EN PERSPECTIVA FEMINISTA

Dret a l’educació permanent i gratuïtat de l’ensenyament públic i de qualitat dels 0 als 18 anys.

Ensenyament públic amb recursos i mitjans que potenciïn la seva qualitat. Contra la utilització de doblers públics per a l’ensenyament privat i /o concertat.

Campanyes d’alfabetització als sectors més desafavorits com són les dones dels col·lectius immigrants i d’altres.

Reclamam la laïcitat de l’escola.  Lluitar contra la interferència de totes les religions, que reprimeixen i condicionen les dones. Denunciar els privilegis de l’església en matèria educativa.

Quant a la coeducació i currículum ocult demanem el reconeixement i valoració de les aptituds, les capacitats i les conductes al marge de la seva vinculació a un sexe-gènere concret.

Superar la separació i jerarquització dels rols masculí i femení per assolir la igualtat.

Visibilitzar la presència femenina al llarg de la història i les aportacions de les dones en el món científic, tècnic, literari i artístic, com un pas important per normalitzar el currículum escolar.

Per l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric i per una educació sexual acompanyada de formació afectiva sentimental i lliure de l’estereotip heterosexual i reproductiu.

Revisió dels llibres de text i altres materials escolars i campanya de rebuig i retirada de tot el material sexista i androcèntric.

TREBALLS I CURES

Contra els estereotips i rols; valoració del treball domèstic, per tal que deixin de ser feines en femení i siguin compartides per homes i dones.

Estem a favor de la desmitificació dels treballs de cures que realitzem les dones pel manteniment del sistema capitalista.

Denunciem el discurs que des de determinats àmbits diuen que per conciliar la vida laboral i familiar s’ha de flexibilitzar el mercat laboral perquè això novament margina les dones a les feines dins l’àmbit “considerat” privat.

Lluitem per modificar la relació laboral-domèstica perquè les dones puguem tenir una participació real també en lo social.

Demanem a les institucions públiques que dotin de recursos i mesures adequades i suficients per atendre les necessitats de les persones en situació de dependència, tals com Llars de dia, residències, atenció a domicili, unitats de descans per a familiars cuidadors durant les vacances.

CIUTAT, ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Aplicar la perspectiva de gènere a les necessitats de la vida quotidiana, donant importància a millorar el transport urbà i entre els pobles per fer mes sostenible la vida quotidiana dels seus habitants.

Espais per desenvolupar activitats sense ingerències de les administracions.

Eradicació de la desigualtat en la participació i accés de las dones en la definició de polítiques econòmiques i en els  processos de producció.

VIOLÈNCIA MASCLISTA

Denunciar la violència masclista, present en les nostres vides quotidianes en forma de maltractaments, assassinats, violacions i assetjament sexual, com la manifestació més extrema de la relació desigual de poder entre dones i homes.

Denunciar la manca de mitjans materials i humans, així com la mancança de voluntat per desenvolupar la Llei i la sensibilització i formació entre els professionals que han d’intervenir, i la insuficiència d’ajudes econòmiques, de formació i psicològiques a les víctimes.

Aconseguir que la igualtat, la llibertat i la resolució no violenta dels conflictes siguin valors essencials (no tan sols formals sinó reals) és una tasca de la societat en el seu conjunt que requereix la implicació de totes i tots.

Volem assolir una societat sense explotació ni opressió de cap tipus, una societat que no estigui basada en la lògica del benefici, de la competitivitat i de la violència que les sustenta, sinó que s’organitzi entorn valors de solidaritat, respecte, igualtat i  bé comú.

Denunciem l’ús sensacionalista que alguns mitjans de comunicació fan d’aquesta lacra.

 

ECONOMIA

Impulsar l’obligació legal d’acompanyar els Pressupostos d’informes d’Avaluació d’Impacte de Gènere, i la constitució d’una comissió depenent de la Conselleria d’Hisenda i Administració Pública per la seva realització i aprovació.

Enfortir la capacitat dels ajuntaments per incorporar la perspectiva de gènere en la planificació, la gestió i l’avaluació de la despesa i de l’ingrés públic.

Govern i Consell han d’inspeccionar i garantir que es faci realitat que a igual treball igual salari, prohibint i sancionant les empreses que no ho respectin. Així mateix pel que fa a l’economia submergida on la presència femenina és enorme.

DRET AL PROPI COS

Reivindiquem que ningú decideixi per nosaltres, ni jutges, ni capellans, ni polítics, ni metges. La sanitat pública ha de garantir la rapidesa i eficàcia per dur a terme nostre dret a decidir.

Avortament lliure i gratuït, a càrrec de la seguretat social.

Rebutgem l’objecció de consciència i la hipocresia utilitzada com una eina política d’alguns sectors sanitaris per afavorir posicions conservadores i masclistes.

DONA I RELIGIÓ

El patriarcat i la religió estan fortament units, i és utilitzat com a modelador ètic i social, afavorint el poder dels homes sobre les dones.

Rebutgem el tractament del paper que manté la dona dins la religió

Demanem la secularització dels estats: la divisió de lo mundà de lo espiritual, la separació de la política i de les creences.

Condemnem les polítiques basades en el patriarcat existent en les religions que s’utilitzen com a excusa per a menysprear i tancar a les dones dins del món dels homes.

Les dones i el feminisme han de treballar per abolir les idees de poder que donen lloc al sotmetiment d’uns éssers per altres.

Anuncis

Aquí vos deixam el primer vídeo que hem preparat per a la campanya electoral que començarà el proper dia 6. Com no podia ser d’una altra manera, els vídeos han estat fets per nosaltres mateixos i amb l’absoluta independència de bancs, crèdits i coses per l’estil.

Agraïm especialment la tasca feta a Candela Producciones per haver tingut tanta de paciència amb nosaltres. Gràcies!

Vos podeu subscriure al nostre compte de Youtube picant aquí i veureu abans que ningú la resta de vídeos, i l’espot que se emetrà a la televisió.

Salut i dissidéncia!