Bases Programàtiques

BASES PROGRAMÀTIQUES

D I S S I D E N T S

 

 

“Dissidents se separa de la comuna doctrina del sistema capitalista, de la devastació del planeta que la seva permanent necessitat de creixement suposa, de la creença que aquesta ha de ser una societat d’opressors i oprimits, del seu sempre oportú còmplice, el patriarcat, i de la conducta que desemboca en desigualtats de tot tipus”.

 

Les persones que s’identifiquen en aquest projecte comparteixen les bases programàtiques que identifiquen l’espai polític i social anticapitalista, del qual es reclamen i que tenen els següents trets i objectius:

 

Model social que volem

Volem una nova societat, on la majoria social, la classe treballadora, sigui subjecte de plenitud de drets, individuals i col·lectius. Contra la dictadura dels mercats optam per una economia planificada i autogestionada socialment.

En aquest camí volem l’abolició del règim monàrquic, heretat de la dictadura franquista. Volem un model d’organització social autènticament democràtic, basat en la participació directa, horitzontal i assembleària dels ciutadans i les ciutadanes, municipalista, sobiranista i republicà. Per la llibertat i contra la censura i repressió de tot tipus. Dissolució dels cossos repressius. Informació, control i eradicació de l’activitat feixista i xenòfoba. Per la recuperació i reparació de la memòria i dignitat de totes les víctimes del cop d’estat i la dictadura franquista. Recuperació dels cossos i reparació de la memòria de totes les persones assassinades que romanen encara a fosses comunes o anònimes. Anul·lació de totes les sentències franquistes.

 

Contra el sistema patriarcal

El patriarcat és còmplice i soci del capitalisme i es retroalimententen a si mateixos, la qual cosa provoca que les dones no puguem assolir un estatus d’igualtat real. Per tant, estem per una societat no patriarcal i defensem la fi de les discriminacions laborals i salarials de les dones, l’ampliació del permís de maternitat i paternitat, una xarxa pública de llars d’infants i el repartiment igualitari del treball domèstic i de cura. Així mateix, reivindiquem la despenalització de l’avortament i la seva inclusió en la xarxa pública. Volem una política amb mitjans reals per combatre la violència de gènere que superi els límits de la legislació actual.

 

Del respecte al lloc que ens deixa viure i del model energètic

El planeta no és una mercaderia, és ca nostra. Optam per la protecció de la natura. Per models d’activitat econòmica i social compatibles amb la protecció del medi ambient, equilibrats equitativament entre les diferents zones del planeta, incloent el necessari decreixement, per a la sostenibilitat global, als països actualment desenvolupats. Socialització de l’aigua i el seu repartiment. Energia 100%  renovable i pública. Per la promoció i protecció del medi rural, l’agricultura ecològica, la seguretat alimentària, i l’activitat industrial i de serveis compatible amb els interessos generals de la població. No als transgènics. Per un medi urbà habitable i que afavoreixi la salut i la vida, en especial dels sectors més desafavorits: espais lliures i xarxa segura d’itineraris no motoritzats, transport públic eficient i gratuït, no a la dictadura del cotxe. Contra l’especulacio immobiliària, estam a favor d’ una planificació del territori d’acord amb les necessitats socials i el respecte al planeta, i no en funció d’interessos dels poders econòmics.

Optam pel desmantellament de la indústria militar. Ens posicionam contra l’ús de l’energia nuclear.

 

Model laboral que volem

En relació a l’activitat laboral proposam que es generin feines útils socialment i que desapareixin les feines que tenen un caràcter destructiu per a la naturalesa i les persones.

Proposam la propietat pública dels mitjans financers i de producció (ET i CE) a partir de la nacionalització de la banca que s’ha de situar sota control dels treballadors i usuaris . Volem l’abolició de l’economia especulativa i del domini polític i econòmic de les entitats financeres, i contra la bancarització de la societat

Proposam la titularitat i la gestió pública per part dels treballadors i usuaris dels serveis essencials de la comunitat, per a garantir la gratuïtat i la qualitat dels mateixos: Sanitat, Educació, Mitjans de comunicació, Energia, distribució, Transports, Banca i Assegurances; atenció i protecció a persones o col·lectius amb risc d’exclusió o dependents. Estam contra la conversió en negoci privat dels drets de les persones i la privatització dels serveis públics, però també estam en contra de l’apropiació dels béns públics, que són de tota la ciutadania, i de la seva gestió per part de jerarquies privades als serveis dels partits que decideixen de manera absoluta en la seva gestió.

 

Necessitats bàsiques en relació al món laboral

Optam per un canvi del model jeràrquic de l’organització del treball, i de la titularitat del mitjans de producció, cap a l’autogestió, mitjançant l’exercici del control per part de treballadors i usuaris.

Proposam l’increment de la població activa fins a la plena ocupació mitjançant el repartiment del treball existent, la reducció de la jornada laboral i i la promoció pública de nous llocs de treball per tal de possibilitar l’atenció de les necessitats humanes bàsiques no cobertes que són moltes.

Reivindicam uns salaris suficients per a una vida digna, i l’accés de les persones assalariades als beneficis, i a la gestió dels mateixos.

Proposam que es garanteixi un salari social per a tothom.

Camí dels objectius esmentats, lluitarem contra la precarietat laboral i l’atur, i contra la discriminació dels i les treballadores immigrants.

Necessitam una formació laboral que sigui útil i asseguri l’accés al món del treball, la igualtat d’oportunitats, i la promoció laboral de tothom, especialment de les dones i el jovent.

Proposam la derogació de les lleis que avalen l’acomiadament lliure i massiu (com la darrera Reforma Laboral), començant per l’anul·lació de l’acomiadament improcedent que castiga a la víctima i permet a l’empresari desfer-se de persones sense cap justificació.

Reivindicam l’accés universal al sistema públic de pensions i que aquestes permetin viure dignament.

 

Del model educatiu

Per una educació de progrés humà, contra la mercantilització de l’ensenyament. Pel ple suport a les lluites dels estudiants contra els projectes com el Pla de Bolonya. Per una educació pública, laica, humanista, científica, democràtica i enriquidora intel·lectualment, per a formar persones lliures. Per una Universitat pública al servei de la societat, i no del negoci de les empreses privades.

 

Del model sanitari

Camí de l’autogestió defensam la Sanitat Pública sense privatitzacions de la seva gestió i controlada pels treballadors i usuaris.

 

Del transport públic

L’únic camí per a la reducció de les substàncies contaminants és el transport públic, proposam la seva extensió que el faci eficaç i la gestió pública controlada per treballadors i usuaris.

 

Habitatge

Volem l’exercici efectiu, i gestionat públicament, del dret bàsic a un habitatge digne per a tothom. Els habitatges han de deixar de ser un objete d’especulació i recuperar el seu valor d’ús al servei de la ciutadania.

Prohibició dels desnonaments. Prou repressió de l’ocupació d’habitatges en desús.

Per una fiscalitat al servei del repartiment equitatiu de la renda.

 

Cultura

Per una Cultura lliure de mercantilització. Consideram la Cultura com un bé comú i per tant ha de beneficiar la Humanitat.

L’actual legislació respecte de la Cultura està marcada per interessos i beneficis d’un sector minoritari de la societat: indústries d’entreteniment i proveïdors de serveis. Amb les noves tecnologies ciutadans, artistes i consumidors han deixat de ser objectes passius i aïllats davant aquest sector per a ser subjectes protagonistes. La societat de la informació requereix una nova perspectiva així com nous models econòmics que deixin les persones -i no els productes- en el centre de la Cultura.

Ens oposam a la legislació que criminalitza els usuaris d’internet i els consumidors en general, com és el cas de la “Ley Sinde”, que posa els interessos de les societats de gestió i les indústries que es neguen a evolucionar per damunt els ciutadans. Els usuaris d’internet no som “pirates”. Ens empara el dret de còpia privada. Els vertaders “pirates” són aquells que legislen al dictat de les societats de gestió i ens obliguen a pagar cànons “pel delicte que podem arribar a cometre en un futur”.

També, pel mateix motiu, ens oposam a les patents com a model d’incentius per al progrés social, especialment les farmacèutiques, que han de ser lliures i gratuïtes perquè les institucions públiques puguin investigar sense haver de pagar a empreses privades. La nostra salut és un bé comú, i les institucions han de garantir que les investigacions farmacèutiques no estiguin subjectes a decisions empresarials.

 

Nosaltres i el món

Volem l’abolició dels paradisos fiscals i del deute extern dels països empobrits.

Per l’alliberament de tots els pobles del món, començant pel nostre. Pel lliure exercici del dret d’autodeterminació, i la plenitud dels drets democràtics i de sobirania del nostre poble. Contra tot tipus de colonialisme o dominació política, militar, econòmica o cultural. Per la defensa i promoció de la nostra cultura i llengua catalana, també com a eina bàsica d’integració de la gent nouvinguda. Ens posicionam contra la intervenció de l’exèrcit espanyol a l’exterior i per l’extinció de l’OTAN.

Ens posicionam contra la Unió Europea en tant que el consideram un bloc imperialista, antidemocràtic i al servei de les corporacions multinacionals. Volem la derogació del Tractat de Lisboa, així com també de les diverses Directives antisocials (Bolkestein, 65 Hores…) Derogació de la Directiva de la Vergonya i de la Llei d’Estrangeria espanyola. No volem cap llei d’estrangeria. Drets per a tothom i papers per a ningú. Per la supressió d’organismes antidemocràtics, com la Comissió Europea i el Banc Central Europeu, i implantació de polítiques econòmiques i monetàries al servei del desenvolupament social i dels drets de la ciutadania.

Per la igualtat entre totes les persones, els éssers humans. Contra les agressions i discriminacions que pateixen les dones en la societat patriarcal i masclista que caracteritza el capitalisme. Contra tot tipus de discriminació de les persones, per raons d’ètnia, opció sexual, opinions polítiques, creences religioses, lloc de naixement o altres. Per la protecció i cura de la infantesa i de la gent gran.

Per una cultura de pau i de convivència pacífica entre els diferents pobles del món. Per l’abolició dels exèrcits i de les aliances militars al servei dels interessos globals del capital i del robatori dels recursos naturals. Per al fi de l’ocupació militar a països com Palestina, Iraq, Afganistan o Sàhara, i contra totes les guerres muntades pels interessos especulatius. Per la plena democràcia a tots els països del món, i el suport solidari a les lluites, com ara Tunísia i Egipte, contra les dictadures, la carestia de vida i l’explotació.

Optam per un sindicalisme combatiu i assembleari, com a eina per aconseguir aquests objectius.

Les persones que comparteixen aquestes bases programàtiques entenen que la participació de la ciutadania en la gestió de la cosa pública s’ha de fer fugint de la professionalització de la política. A més, s’organitzaran de manera assembleària i, preferentment, utilitzaran les eines del debat social i polític, i de la mobilització, per aconseguir derrotar l’hegemonia capitalista, i construir un model alternatiu, basat en els principis aquí exposats.

 

Dissidents

Mallorca, març de 2011

Anuncis

Deixa un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s